Dizel servis Jančić

Dizel servis

Remont Common Rail dizni, pumpa i pumpa dizni najsavremenijim uređajima sa elektronskim merenjem

Usluge

  • Remont i opravka Common Rail dizni i pumpi
  • Remont i opravka pumpa dizni za putnicki i teretni program
  • Servisiranje i zamena oštećenih delova

Primarna delatnost dizel servisa Jančić je popravka i remont Common Rail dizni i pumpa ( Siemens-Piezo, Delphi, Denso, Bosch ) kao i pumpa dizni za sve vrste dizel motora kod putničkog i teretnog programa. Uz pomoć najsavremenije mašine (stola) sa elektronskim merenjem i ispitivanjem u više režima rada, dizne se dovode u stanje normalnog rada i kao takve zadovoljavaju iste uslove kao i nova dizna. Servisiranje obuhvata i zamenu svih delova koji su oštećeni.

Takodje vršimo popravku i remont Caterpillar EUI injektora, HEUI injectora, common rail injectora i svih vrsta pumpi uz korišćenje originalnih sirovinskih materijala.

Procedura remonta se sastoji od niza operacija:

  1. Dizne se skidanju sa motora vozila postavljaju na uređaj
  2. Provera električnih karakteristika dizni
  3. Dizne se testiraju na protok i kvalitet raspršivanja statičkim i dinamičkim testiranjem (simuliranjem rada motora, ubrzanje, usporenje, bogata i siromašna smeša)
  4. Ukoliko postoje odstupanja po protočnosti ili raspršivanju pristupa se čišćenju
  5. Ukoliko postoji potreba vrši se zamena uložaka, opruga, zaptivača ili drugih delova dizni
  6. Završno testiranje protoka i raspršivanja dizni
  7. Montaža na vozilo i probna vožnja

Dizel servis Jančić garantuje da remontovane Common Rail dizne, pumpe i pumpa dizne poseduju fabričke performanse.

top